Utbildning och kompetensbevis


Hälsovetare GIH
Diplom massage GIH
Kompetensbevis instruktör i Hjärt- Lungräddning
Kompetensbevis instruktör i Första Hjälpen

Gerd Westholm Kjellgren

tel 070-570 28 17        info@ivera.se     www.ivera.se