GDPR


Ivera Livslust hanterar kunders kontaktinformation endast internt för bokning, fakturering och relevant hälsoinformation för säkert genomförda behandlingar.

Har du funderingar kring vilka uppgifter som finns så hör av dig.  


Gerd Westholm Kjellgren

070-570 28 17       gerd@ivera.se     ivera.se