Kost- och hälsorådgivning på evolutionär grund

Individuell kost- och hälsorådgivning med fokus på kost, rörelse, stress och sömn. Du kan boka enstaka möten löpande efter dina behov eller boka ett 3 månaders rådgivningsprogram för effektiv förändring och uppföljning. 

Upplägget är baserat på en utförlig hälsoenkät, relevanta tester (debiteras separat) och samtal.

Boka ett första 30 min samtal via gerd@ivera.se. Under samtalet tar reda på om jag kan erbjuda dig den rådgivning du efterfrågar.