Kost- och hälsocoaching

Det löser sig! - Hälsocoaching för livsstilsförändring


”Jag är intresserad av framtiden, därför att jag kommer att tillbringa resten av mitt liv där.” av Kettering


Vill du göra en livsstilsförändring? Hos oss kan du få livsstilscoaching/ hälsocoaching med fokus på kost, vikt, fysisk aktivitet och återhämtning. Enskilt eller i grupp. Digitala och eller fysiska träffar. 


Gerd Westholm Kjellgren

070-570 28 17        gerd@ivera.se     ivera.se