Hälsocoaching i grupp med 6 tematräffar

Det handlar om styrkor, möjligheter och framgångar samt utveckling av kompetenser och resurser. Arbetssättet bygger på att hitta lösningar och att göra framsteg i stället för att spendera energi på att fokusera på varför ett problem har uppstått och vem som gjort fel.

Tematräff 1 – Livsstil och hälsa
Medvetandegöra faktorer som påverkar eller hindrar en bra hälsa.
Sambandet mellan livsstil och hälsa.
Varför förändring?
Vilka framsteg har jag redan gjort?
Blicka framåt på förändringsprocessen.
Valfri behandling – klassisk massage, regndroppsmassage eller Access BARS.
 
Tematräff 2 – Att blicka framåt
Varför är det viktigt med utmanande men realistiska mål?
Mina tankar och funderingar från tematräff 1.
Fastställa mina motiv till förändring.
Fastställa mina behov av förändring.
Vad har hänt sedan tematräff 1?
Omvärdera min nuvarande situation och blicka framåt.
Fundera på alternativ och möjligheter till förändring i min omgivning.
Praktisk övning.
 
Tematräff 3 – Motivation och resultat
Förståelse för hur förändring går till.
Förändringsarbete som en process över tid.
Mina tankar och funderingar från tematräff 2.
Vad har hänt sedan tematräff 2?
Motivation är viktigt för framgång vid en förändring.
Berömma mig själv vid små kontrollerade framgångar - ”skynda långsamt”.
Vikten av att förbereda mig väl.
Prioritera förändringen och genomföra en grundlig planering.
Identifiera alternativ i närmiljön som stödjer min förändring.
Praktisk övning.
 
Tematräff 4 – Stöd och självförtroende
Förståelse för behovet av stöd och förebilder.
Utveckla mina starka sidor och egenskaper.
Fokusera på mina framsteg och positiva aspekter sedan tematräff 3.
Identifiera styrkor och förebilder som stödjer min förändring.
Skaffa supportrar.
Prova olika förändringsstrategier - ”färdighetsträning”.
Utveckla mitt självförtroende.
Praktisk övning.
 
Tematräff 5 – Att hantera utmaningar
Det är viktigt att identifiera och hantera hinder till förändring.
Fokusera på variation i förändringen.
Söka och hitta vardagsbalansen i min livsstil.
Fortsätta utveckla målsättningen.
Fokusera på mina framsteg och positiva aspekter från tidigare träffar.
Utveckla metoder för att undvika snedsteg och att hantera snedsteg när de inträffar.  
Fokusera på framförhållning.
Valfri behandling – klassisk massage, regndroppsmassage eller Access BARS.
 
Tematräff 6 – Förändring på lång sikt
Vad fungerar på lång sikt?
Belöningar är viktiga!
Diskutera framförhållning.
Fokusera på mina framsteg och positiva aspekter hitintills.
Vidareutveckla de alternativ till förändring som finns.
Utveckla viktiga metoder för att behålla mina förändringar så som belöningar, framförhållning och tacka supportrar för stödet.


Gerd Westholm Kjellgren

070-570 28 17        gerd@ivera.se     ivera.se